VI GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI – MÀU WOOD

90.000,0

* Giá được tính theo tấm
Kích thước: 300 x 300 x 20 mm
Số lượng tấm/ hộp: 11 tấm/hộp
Diện tích/ hộp: 1 m2/hộp
Trọng lượng: Tình trạng: Còn hàng

VI GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI – MÀU WOOD

90.000,0